Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

5814 0bb7 420
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viapersona-non-grata persona-non-grata
1743 fdb9 420
Reposted fromkaiee kaiee viapersona-non-grata persona-non-grata

Człowiek naraża się na łzy, gdy raz pozwoli się oswoić

— Mały Książe
Reposted fromcasanovared casanovared viaTewi Tewi

Jeśli wszystko idzie dobrze, to znaczy, że o czymś nie wiesz.

Reposted fromjaamaica jaamaica viaazazel azazel
4017 5d11 420
Wiesz, na czym polega twój problem? (…) Masz obsesję na punkcie tego, źe zostaniesz porzucony. (…) Jesteś tak cholernie przerażony na myśl, że ktoś mógłby cię zostawić, że całe twoje pierdzielone życie obraca się wokół tego, by tylko ktoś cię przypadkiem nie olał. (…) Cały czas myślisz tylko: Może mnie nie lubi, może mnie nie lubi. I wiesz co? Kiedy się tak zachowujesz, nikt cię nie lubi.
Reposted fromniewazkosc niewazkosc viaazazel azazel
Miałeś być moim ratunkiem
— zabiłeś mnie
Reposted fromTewi Tewi viaazazel azazel
  Zapragnij mnie.
— Markus Zusak - Posłaniec
Reposted fromIriss Iriss viaazazel azazel
Wyciszysz się do tego stopnia, że twojemu sercu przestanie zależeć na biciu, a płucom na oddychaniu.
— Beth Revis - W otchłani
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaintoyou intoyou
4439 c1ca 420
Reposted from777727772 777727772
8209 df32 420
Reposted from777727772 777727772
0994 b6d8 420
Reposted from777727772 777727772
8704 3d58 420

January 16 2018

0796 6595 420
2781 ec0f 420
6054 8b55 420
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
7027 ef8d 420
8088 3aa9 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl